شیمی درمانی

معرفی دکتر احمد عامری

متخصص کلینیکال انکولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت علمی از سال ۱۳۸۳
متخصص درمان‌های غیر جراحی سرطان
شامل رادیوتراپی، شیمی درمانی، هورمون تراپی و ایمینوتراپی

  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم

معرفی کوتاه شیمی درمانی


شیـمی ‌درمانی این مرکز مجـهز به ۸ تخـت فعال، با رعـایـت پروتکل های‌ بهداشتی و فاصله اجتماعی، که در تمام طول مدت درمان و حین تزریق، پزشک معالج کنار بیماران عزیز حضور دارد

بخشی از خدمات بخش شیمی درمانی


اقدامات احیا CPR

تثبیت وضعیت عمومی بیمار

اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه

تحت نظر گرفتن بیماران

متخصصین بخش شیمی درمانی


Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

گالری


جدول زمانی پزشکان


شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
ساعت کاری