• نیاوران ، خیابان مژده (مقدسی) ، خیابان محمود احمدی زمانی
  • ۹۱۱ ۱۱۱ ۲۸ - ۰۲۱

لیست خدمات کلینیک مغز و اعصاب درمانگاه نیاوران

  • ویزیت پزشک
  • گرفتن نوار مغز
  • گرفتن نوار چشم
  • تزریق بوتاکس (جهت درمان میگرن)
  • داپلر عروق کاروتید